V skladu s 14. členom Zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 42/1992, 41/2007) ter 15. členom Pravil zadruge ima zadruga naslednje organe:

OBČNI ZBOR
Najvišji oran upravljanja zadruge je občni zbor. Sestavljajo ga vsi člani zadruge. Trenutno šteje 56 članov. Člani izmed sebe izvolijo, predsednika zadruge, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora, člane upravnega in nadzornega odbora.

PREDSEDNIK
Predsednica: Karmen Sadek Pučnik
Podpredsednik: Amalija Kodrič

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor zadruge ima 8 članov. Vsak član ima en glas.

ČLANI

 • Predsednica: Karmen Sadek Pučnik

JAVNI SEKTOR

 • Igor Erker, predstavnik ustanovitelja Občina Makole
 • Bojana Korez, predstavnica ustanovitelja Občina Poljčane
 • Helenca Kapun, predstavnica ustanovitelja KGZS Zavod Ptuj, izpostava Slovenska Bistrica

EKONOMSKI SEKTOR

 • Amalija Kodrič, predstavnica ustanovitelja Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica, z.o.o.
 • Ksenija Dougan, predstavnica ustanovitelja Nova KBM d.d., podružnica Slovenska Bistrica

CIVILNI SEKTOR

 • Leopold Turk, predstavnik ustanovitelja Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica
 • Marija Kresnik, predstavnica ustanovitelja Kmetijsko društvo Slovenska Bistrica

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor zadruge šteje tri člane:

 • Branko Žnidar, predsednik, predstavnik ustanovitelja Občina Slovenska Bistrica
 • Brigita Kruder, predstavnica ustanovitelja Ljudska univerza Slovenska Bistrica
 • Marko Bizjak, ustanovitelj kmetovalec