OSEBNA IZKAZNICA


Ime: ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, Z.B.O. – ZADRUGA LAS, Z.B.O.

Sedež: Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Predsednica: Karmen Sadek Pučnik

Datum ustanovitve: 05. 10. 2007, ustanovni občni zbor zadruge

Vpis v sodni register: 08. 12. 2007, Okrožno sodišče Maribor, zap. št. vpisa: 11383500

Matična številka: 2352702

Davčna številka: 51994364

Banka: Nova kreditna banka Maribor, d.d.

Transakcijski račun: SI 04430000 1420 291

Status delujoče LAS: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z Odločbo štev. 33151-15/2008/4 z dne 12.01.2009 LAS ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o. dodelilo status delujoče Lokalne akcijske skupine (LAS), na podlagi česar je LAS ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o. upravičena do koriščenja sredstev iz EKSRP, namenjenih za izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007-2013 (sredstva osi 4).

Telefon: + 386 (0) 2 843 28 71

Elektronska pošta:

Spletna stran: www.zadrugalas.si