Male čistilne naprave


KGZS Ptuj, Izpostava Slovenska Bistrica


Projekt Male čistilne naprave v največji meri prispeva k izboljšanju stanja voda ter ohranjanju okolja. Z izvajanjem projekta so preko izdelane brošure ter izvedenih delavnic in ogledom čistilnih naprav želeli seznaniti prebivalce občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole o veljavni zakonodaji na področju čiščenja lastnih komunalnih vod, z možnimi rešitvami s tega področja. Možne rešitve predstavljajo gradnje malih čistilnih naprav, v velikosti do 50 PE. Projekt je zajemal gospodinjstva, ki niso zajeta v načrtovane sisteme komunalnih aglomeracij in so dolžna sama poskrbeti za čiščenje svojih komunalnih voda.

Vrednost projekta: 16.725,64 €, od tega 12.594,17 € LEADER sredstev.