Mlin na veter


Turistično društvo Lucija


Mlin na veter predstavlja nov turistični produkt na območju LAS, hkrati pomeni bogatitev turistične ponudbe LAS in predstavlja tržno nišo v razvoju turizma območja. Projekt se nanaša na rabo naravnih virov energije ter spodbuja ekološko pridelavo in ima kot takšen pozitiven vpliv na okolje. Hkrati pa pomeni za območje ohranjene kulturne dediščine, ki tone v pozabo ter prenos na naslednje generacije.

Vrednost projekta: 41.650,77 €, od tega 14.194,41 € LEADER sredstev.

Slike s projekta:SORODNI PROJEKTI