Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom


Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom, Občina Poljčane


Območje Občine Poljčane se ponaša z visoko stopnjo ohranjenosti narave in biotske raznovrstnosti, ki se odraža tudi v precejšnjem delu ekološko pomembnih območij ozemlja v omrežju Nature 2000, zavarovanih območjih ter v bogastvu in raznovrstnosti naravnih vrednot, zato ni naključje, da si je občina zadala cilj, postati Razvojni center narave – učilnica v naravi.

Projekt Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom se strateško vključuje na lokalno, regionalno in nacionalno raven ter tudi na raven Evropske unije, saj je projekt vključen v » Učilnico v naravi« in predstavlja učni prostor vsej populaciji, študentje in dijaki pa lahko s pomočjo objekta opravljajo tudi del obvezne prakse.

 Projekt predstavlja popolno novost v tem delu Slovenije, saj podobnega ali enakega objekta na območju Dravinjske doline še ni. Gre za objekt, ki služi opazovanju: ptic Dravinjske doline, naravnih pojavov, rastlin, vsem mimoidočim,  v okviru Učilnice v narave pa objekt predstavljal učni prostor. Na območju LAS je tovrstni objekt edinstven in privablja obiskovalce, ljubitelje narave iz celotnega območja in tudi izven meja LAS.

 

Vrednost projekta: 40.558,56 €, od tega 28.411,29 € LEADER sredstev.