Organiziranje lokalne ponudbe


Organiziranje lokalne ponudbe za podporo učnemu turizmu, Občina Poljčane


Cilj projekta je  bilo organiziranje ponudbo lokalnih skupnosti v občinah ob reki Dravinji,  saj učni turizem z lokalno ponudbo v občini Poljčane že poteka . Ker je obstajal interes po razširitvi ponudbe, je bil glavni cilj organizirati skupno ponudbo lokalnih skupnosti občin na območju LAS. Projekt temelji na izobraževanju, kot temelju ohranjanja narave in tradicije ter dediščine.

Vrednost projekta: 16.385,87 e, od tega 11.650,52 € LEADER sredstev.