Oskrbimo LAS dobro za nas


Oskrbimo LAS - dobro za nas, RIC Slovenska Bistrica


Projekt temelji na povezovanju in oskrbi javnih zavodov območja ter lokalnega prebivalstva s pridelki našega podeželja. Gre za vzpostavitev organiziranega trženja v okviru katerega se je vzpostavil sistem, ki kupcem zagotavlja kakovostna in sveža živila ter proizvajalcem odkup, primeren dohodek, med obojima pa vzpostavlja medsebojno zaupanje.

Projekt je namenjen javnim zavodom in lokalnemu prebivalstvu kakor tudi pridelovalcem lokalnih pridelkov, saj po eni strani spodbuja lokalne prebivalce k večji porabi kvalitetne hrane, lokalnim pridelovalcem pa na ta način omogoča dvig dohodka s prodajo doma pridelanih živil. Glavni rezultat projekta je vzpostavljena in dobro delujoča spletna tržnica www.jemdomace.si

 

Vrednost projekta: 53.569,49 €, od tega 43.095,31 € LEADER sredstev.