Pospeševanje pridelave, trženja


Pospeševanje pridelave in trženja penečih vin in nakup premične polnilne linije za peneča vina, JO&VA d.o.o.


Polnilna linijaPodjetje JO&VA d.o.o. od svoje ustanovitve pa vse do danes, deluje na področju vinogradniško, kletarske in enološke stroke.

Vinogradnikom nudijo najnovejša tehnološka znanja s področja vinarske stroke. Izvedba projekta omogoča nosilcu projekta razširitev obsega poslovanja, vsem ostalim vinogradnikom, zainteresiranim za pridelavo penečih vin iz pa nudi izposojo polnilne linije za peneča vina. Projekt pospeševanja pridelave penečih vin je trajne narave in je ekološko naravnan.

Vrednost projekta: 35.463,17 €, od tega 11.798,20 € LEADER sredstev.