Prikaz etnološko kulturne dediščine na vasi


Prikaz etnološko kulturne dediščine na vasi, TD Lucija Križeča vas


Projekt je vključeval izgradnjo večnamenskega prostora – kmečke izbe , namenjene izvajanju prireditev, in sicer prikaza etnološko kulturne dediščine na vasi skozi vse leto. Člani turističnega društva pa v tem prostoru izvajajo najrazličnejše aktivnosti (druženje, delavnice, razstave, predavanja).

Kmečka izba omogoča ponudbo novega turističnega produkta na območju LAS – prireditve Prikaz etnološko kulturne dediščine na vasi z možnostjo prijetnega druženja, skupaj s projektom Mlin na veter pa predstavlja celovito predstavitev Od zrna do kruha.

 

Vrednost projekta: 37.595,40 €, od tega 25.011,15 € LEADER sredstev.