Ritoznojčan – vino moje mladosti


Ritoznojčan - vino moje mladosti, RIC Slovenska Bistrica


Namen projekta je ohranjanje tradicionalnega vina Ritoznojčan, oblikovanje celostne podobe izdelka, prepoznavnost območja, obogatitev turistične ponudbe v okviru Podpohorske vinsko – turistične ceste, povezovanje vinogradnikov in večja možnost uspešnega trženja vina in krajine.

V ta namen se je zaščitilo vino Ritoznojčan z označbo priznanega tradicionalnega poimenovanja izdelka – Ritoznojčan PTP, ki pomeni prvo takšno zaščito, tako na območju občine Slovenska Bistrica in območju LAS, kakor tudi v vinorodnem okolišu Štajerska – Slovenija nasploh.

 

Vrednost projekta: 33.163,37 €, od tega 26.464,03 € LEADER sredstev.