Ureditev logistike


Ureditev logistike za odkup in prodajo tržnih viškov in prodajo repromateriala za kmečke proizvajalce


Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica ni razpolagala z ustrezno infrastrukturo, kot so pokriti skladiščni prostori, kar ni zagotavljalo optimiranja nabave (npr. možnost koriščenja predsezonskih popustov ter neomejene količine nabave).

Izgradnja večjih skladiščnih prostorov ima pozitiven vpliv na poslovanje zadruge, v smislu povečanja prihodkov (večji obseg prodaje) in nižjih stroškov (manjši kalo, doseganje ugodnejših nabavnih pogojev preko popustov dobaviteljev).

Projekt je vključeval izgradnjo skladiščnega platoja ter delno pokritje platoja z postavitvijo nadstrešnice jeklene konstrukcije.

Vrednost projekta: 121.085,80 €, od tega 40.361,93 € LEADER sredstev.