Za varno življenje in premoženje


Namen projekta je bilo usposabljati, praktično uriti in izobraževati z ciljem preprečevanja  nevarnih situacij in v primeru nastanka ustreznega in učinkovitega ukrepanja, kar pripomore k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, kakor tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

 Prostovoljno gasilsko društva Slovenska Bistrica je v letu 2012 praznovalo 140 let delovanja.  Ob tej priložnosti so pripravili vrsto aktivnosti s katerimi so obeležili svoj jubilej. V okviru projekta so prijavili dejavnosti, ki imajo skupni imenovalec: izobraževanje, praktično učenje in preizkušanje ukrepov  predvsem na področju preventivne dejavnosti. Izbrana področja, ki se dotikajo varnosti vseh prebivalcev območja LAS-a so: varovanje življenj in premoženja na kmetijah, obsežna gasilska vaja s prikazom reševanja ponesrečencev v prometu, gašenja požarov in ravnanja z nevarnimi snovmi.

 

Vrednost projekta: 15.907,40 €, od tega 12.129,21 € LEADER sredstev.

Za varno življenje in premoženje, Ljudska univerza Slovenska Bistrica


Namen projekta je bilo usposabljati, praktično uriti in izobraževati z ciljem preprečevanja  nevarnih situacij in v primeru nastanka ustreznega in učinkovitega ukrepanja, kar pripomore k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, kakor tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Prostovoljno gasilsko društva Slovenska Bistrica je v letu 2012 praznovalo 140 let delovanja.  Ob tej priložnosti so pripravili vrsto aktivnosti s katerimi so obeležili svoj jubilej. V okviru projekta so prijavili dejavnosti, ki imajo skupni imenovalec: izobraževanje, praktično učenje in preizkušanje ukrepov  predvsem na področju preventivne dejavnosti. Izbrana področja, ki se dotikajo varnosti vseh prebivalcev območja LAS-a so: varovanje življenj in premoženja na kmetijah, obsežna gasilska vaja s prikazom reševanja ponesrečencev v prometu, gašenja požarov in ravnanja z nevarnimi snovmi.

Vrednost projekta: 15.907,40 €, od tega 12.129,21 € LEADER sredstev.